. .
Deutsch
Deutschland
Anmelden
Tipp von eurobuch.de
Ähnliche Bücher
Weitere, andere Bücher, die diesem Buch sehr ähnlich sein könnten:
Buch verkaufen
Anbieter, die das Buch mit der ISBN 9783879694105 ankaufen:
Suchtools
Buchtipps
Aktuelles
Werbung
FILTER
- 0 Ergebnisse
Kleinster Preis: 25,00 €, größter Preis: 25,00 €, Mittelwert: 25,00 €
Wroc?aw/Breslau. Historyczno-topograficzny atlas miast ?l?skich. - Verlag Herder-Institut
Vergriffenes Buch, derzeit bei uns nicht verfügbar.
(*)
Verlag Herder-Institut:
Wroc?aw/Breslau. Historyczno-topograficzny atlas miast ?l?skich. - neues Buch

2016, ISBN: 9783879694105

ID: 8f64eaf3266b6d6172aeeaa409118218

Historisch-topographischer Atlas schlesischer Städte. Tom/Band 5. Dzi?ki korzystneu po?o?eniu wzgl?dem szlaków komunikacyjnych Wroc?aw od ?redniowiecza stanowi wa?ne centrum polityczne, kulturalne i gospodarcze w Europie ?rodkowej. Podczas dynamicznego rozwoju w XIX wieku nast?pi?a rozbudowa przedmie?ci, budowa nowych osiedli mieszkalnych i dzielnic przemys?owych. Powsta?y du?e zak?ady przemys?owe oraz nowoczesna infrastruktura (linie kolejowe, porty itd.). Dzi?ki temu Wroc?aw awansowa? do rangi wa?niejszych miast Europy. Druga wojna ?wiatowa, a zw?aszcza obl??enie w 1945 roku, przynios?a maistu ci??kie zniszczenia. Powojenna odbudowa, szczególnie w ?ródmie?ciu, opiera?a si? cz??ciowo na historycznych za?o?eniach, ale swoje pi?tno odcisn??o tak?e socjalistyczne planowanie. Dzi? Wroc?aw licz?cy ponad 600 000 mieszka?ców jest czwartym co do liczby ludno?ci miastem w Polsce. Na rok 2016 zosta? wraz z San Sebastian wybrany na Europejsk? Stolic? Kultury. Atlas miasta Wroc?awia / Breslau posiada trzy wersje j?zykowe: niemieck?, polsk? i angielsk?. W tomie przedstawione s? plany, mapy i zdj?cia dokumentuj?ce rozwój miasta. Cz??? materia?ów prezentowana jest po raz pierwszy. Jednym z przyk?adów s? pionowe zdj?cia lotnicze niemieckiej Luftwaffe z 1944 roku, które ukazuj? równie? te szczegó?y zabudowy obszaru miejskiego, które ze wzgl?du na tajemnic? wojskow? nie by?y pokazywane na ówczesnych planach. Bücher / Fremdsprachige Bücher / Sonstige Sprachen / Polnische Bücher / Sach- & Fachbücher 978-3-87969-410-5, Verlag Herder-Institut

Neues Buch Buch.de
Nr. 45923235 Versandkosten:Bücher und alle Bestellungen die ein Buch enthalten sind versandkostenfrei, sonstige Bestellungen innerhalb Deutschland EUR 3,-, ab EUR 20,- kostenlos, Bürobedarf EUR 4,50, kostenlos ab EUR 45,-, Versandfertig innerhalb von 3 Wochen, DE. (EUR 0.00)
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.
Wroclaw/Breslau. Historyczno-topograficzny atlas miast ślÄskich.: Historisch-topographischer Atlas schlesischer Städte. Tom/Band - Peter Haslinger, Wolfgang Kreft, Grzegorz Strauchold, Grzegorz Strauchold, Rościslaw %, Rafal Eysymontt
Vergriffenes Buch, derzeit bei uns nicht verfügbar.
(*)
Peter Haslinger, Wolfgang Kreft, Grzegorz Strauchold, Grzegorz Strauchold, Rościslaw %, Rafal Eysymontt:
Wroclaw/Breslau. Historyczno-topograficzny atlas miast ślÄskich.: Historisch-topographischer Atlas schlesischer Städte. Tom/Band - neues Buch

ISBN: 3879694109

Broschüre, [EAN: 9783879694105], Verlag Herder-Institut, Verlag Herder-Institut, Book, [PU: Verlag Herder-Institut], Verlag Herder-Institut, 58645011, Reise & Abenteuer, 58646011, Afrika, 58683011, Asien, 54131011, Atlanten & Karten, 58746011, Australien & Südpazifik, 58807011, Europa, 58763011, Kanada, 58787011, Karibik, 59021011, Latein- & Südamerika, 1327145031, Nachfolgestaaten der Sowietunion, 1320016031, Naher Osten, 59068011, Polarregionen, 58931011, Ratgeber & Tipps, 59071011, Spezialreisen, 59084011, USA, 54071011, Genres, 52044011, Fremdsprachige Bücher

Neues Buch Amazon.de (Intern...
Amazon.de
Neuware Versandkosten:Versandkostenfrei innerhalb EU, Schweiz und Liechtenstein (sofern Lieferung möglich). Der Artikel ist bald verfügbar. Sichern Sie sich jetzt Ihr Exemplar! (EUR 0.00)
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.
Wrocław/Breslau. Historyczno-topograficzny atlas miast ślą - Peter Haslinger; Wolfgang Kreft; Grzegorz Strauchold; Rościsław Ż
Vergriffenes Buch, derzeit bei uns nicht verfügbar.
(*)
Peter Haslinger; Wolfgang Kreft; Grzegorz Strauchold; Rościsław Ż:
Wrocław/Breslau. Historyczno-topograficzny atlas miast ślą - Taschenbuch

2016, ISBN: 9783879694105

ID: 35818228

Historisch-topographischer Atlas schlesischer Städte. Tom/Band 5., Softcover, Buch, [PU: Verlag Herder-Institut]

Neues Buch Lehmanns.de
Versandkosten:Versand in 7-9 Tagen, , Versandkostenfrei innerhalb der BRD (EUR 0.00)
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.